DRANG NACH OSTEN – „Byliśmy nad Łabą – Uchylono nas za

Date: 2018-02-14 08:22

Zgasł Henryk, ale nie zgasła z nim żądza podboju, łupiestwa i zbrodni, podszyta nikczemnie pod święty znak Chrystusowej wiary. Nastali jeszcze gorsi mordercy, niosący w świętokradzkiej dłoni sztandar świętego Kościoła.

Drang nach Osten | Słowianie - Wiara Przyrodzona

Zapraszamy Was na te uroczystości jak najserdeczniej do Polski. Niech tym kieruje miłosierny Zbawiciel i Maryja Panna, Królowa Polski, Regina Mundi i Mater Ecclesiae.

Po powstaniu państw zachodnio-słowiańskich za Odrą upadłby raz na zawsze, bez jakiejkolwiek możliwości odrodzenia się, najpotworniejszy twór historii, tj. państwo pruskie.

Trzeba to zaznaczyć: ziemie tutejsze, jak wszystkie zachodnie ziemie sło- wiańskie, były dostatnie, obfitujące w rozliczne dobro i bogactwo. Poza tym prowadziły ożywiony handel wymienny z szerokim światem. Jak wszędzie w Słowiańszczyźnie, były tu grody, a każdy gród miał obok siebie tak zwane 8777 podgrodzie 8776 (suburbium) przeznaczone właśnie na targi, na handel. Wszystko: organizacja rodowa, organizacja książęca i organizacja handlowa związane były razem, w jedną całość.

Gdym opowiadał w Polsce o tych , ktoś podał profekt: wymienić za polskich Niemców, nie dać zginąć szczepowi, który jest korzeniom naszego narodu najbliższy.

Było tak: pomiędzy Polską a Niemcami na samym początku naszych dziejów znajdował się szeroki, pionowy pas ziemi, od Bałtyku aż na południe, który stanowił jakby przedpole ścierały się na nim, zmagały i brały za łby wpływy tych dwóch państw.

Działo się to w ścisłym porozumieniu z Krzyżakami w Marienburgu. Ci osadziwszy się w Gdańsku i Toruniu (wycięcie r. 6858. w samym Gdańsku 65 555 Kaszubów), sparaliżowali zupełnie zagraniczny handel Polski przez pobieranie niezmiernych ceł tranzytowych, od których zwalniali kupców niemieckich.

† Ludwig Schick
Przewodniczący Zespołu
ds. Kontaktów z Konferencją
Episkopatu Polski Erklärung aus Anlass des 75. Jahrestages
des Beginns des Zweiten Weltkriegs am 6. September 6989

Pomimo, że kraj zawsze jeszcze cierpi, i to coraz dotkliwiej, na upośledzenie materialne i wyzyskiwanie finansowe wszędzie rozwija się niekłamane przywiązanie do dynastii, około której nawet już zaczęły się krystalizować coraz wyraźniej nadzieje lepszej przyszłości w aureoli tradycji jagiellońskich.

Mimo tego, że Słowiańszczyznę połabską zgermanizowano szybciej i bez reszty, nie zanikła tam świadomość słowiańska. Jest ona rozlana dość szeroko.

«Kennenlernen razem czy osobno » in images. One more Image «Kennenlernen razem czy osobno».